Events Calendar

06 December 2021 - 06 December 2023
 • Community Engagement
  16 July 2022 08:00am - 27 August 2022
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  Julai-Ogos 2022, Kota Samarahan: Penghasilan kompos atau baja organik dari pembuangan sisa makanan mampu mengurangkan lambakan sampah harian dan seterusnya menyumbang kepada kelestarian alam sekitar.

  Justeru, baru-baru ini sekumpulan warga UNIMAS mengambil initiasif menganjurkan projek Urban Composting bersama 10 keluarga dari yang mempunyai anak yang berdaftar dengan Pusat Aktivit Kanak-Kanak (PAKK) Desa Ilmu, Kota Samarahan untuk memberi kesedaran mengenai proses kitar semula di samping memberi ilmu pengetahuan penghasilan baja organik daripada sisa makanan. Selain itu, projek ini juga menerapkan nilai 3R Reduce, Reuse and Repurpose sebagai salah satu langkah menjaga kelestarian alam sekitar.

  Ketua projek, Prof Madya Dr Mahani Abdu Shakur berkata matlamat projek ialah untuk mengubah mentaliti masyarakat mengenai keburukan membuang sisa makanan begitu sahaja tanpa inisiatif untuk penggunaan semula dengan pendekatan berbeza. Pendekatan penghasilan kompos yang diterapkan menepati ciri-ciri: mudah, murah dan tidak berbau. Ianya sesuai dengan suasana kehidupan kebanyakan peserta yang tinggal di kawasan perumahan dan tidak mempunyai kawasan yang luas untuk menghasilkan kompos.

  “Kumpulan kami mensasarkan kumpulan keluarga untuk projek Urban Composting kerana ia dilihat sebagai satu usaha memupuk minat generasi muda untuk belajar menjaga kelestarian alam sekitar di samping menghasilkan baja kompos daripada sisa makanan,” ujarnya.
  Dr Mahani berkata, aktiviti sebegini boleh merapatkan ...

 • Community Engagement
  23 July 2022 - 23 July 2022
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  Pusa, Betong, 23 Julai 2022 - Program University Social Responsibility (USR) yang diketuai oleh Dr Wan Norizan Wan Hashim dan Pn Ross Azura Zahit selaku penceramah jemputan bersama 25 orang pelajar Tahun Tiga dari Program Psikologi, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), UNIMAS telah dilaksanakan pada 23 Julai 2022 di Dewan Masyarakat Kampung Kalok, Pusa, Sarawak.

  Inisiatif dan usaha yang bertemakan “Kelestarian Kesihatan Mental Komuniti Luar Bandar” ini adalah bertujuan untuk menyumbang khidmat kepada komuniti luar bandar dengan memberi pendedahan dan pemahaman realiti terhadap kesihatan mental dari
  aspek definisi, tanda-tanda awal masalah kesihatan mental, impak dan solusi asas menangani sekiranya wujud masalah kesihatan mental. Antara aktiviti yang dilaksanakan sepanjang program ini adalah saringan kesihatan mental, ceramah kesedaran, dan senaman ringan. Pengisian program ini adalah susulan daripada laporan Persatuan Kesihatan Mental Sarawak (MHAS) pada tahun 2022 yang mendedahkan bahawa masalah kesihatan mental di kalangan masyarakat Sarawak agak membimbangkan dan pelbagai pihak diseru termasuklah ibu bapa, guru-guru dan masyarakat untuk memainkan peranan bagi membendung masalah tersebut.

  Seramai 90 orang peserta telah menghadiri program ini yang terdiri daripada PEMANCA, ketua-ketua kaum, ketua-ketua masyarakat, wakil-wakil persatuan seperti PEWARE (Persatuan Warga Emas) dan PWS (Persatuan Wanita Sarawak), wakil-wakil PIBG di sekitar Pusa, dan badan-badan bukan kerajaan (NGO). Selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari-3 (SGD-3) yang memfokuskan kepada Kesihatan dan
  Kesejahteraan (Good ...

 • Community Engagement
  14 February 2022 08:00am - 14 February 2022 05:00pm
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  PHOTO_SULAM FSKPM2022.jpg

   

  Kota Samarahan, Februari 2022 - Program Service Learning Malaysia - University for Society (SULAM) telah dilaksanakan oleh kumpulan pelajar Tahun Tiga Program Sains Kognitif, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Sumber Manusia (FSKPM), UNIMAS selama 14 minggu yang bertemakan “Digital Heritage

  Inisiatif dan usaha pelajar ini adalah bertujuan untuk memperkasa komuniti serta memupuk kelestarian nilai warisan yang sedia ada dalam komuniti yang terpilih dalam program ini. Sebanyak 12 kumpulan pelajar FSKPM dan 12 komuniti tempatan terpilih kebanyakannya dari  Sarawak, Sabah dan Johor telah terlibat dalam program SULAM kali ini. Secara keseluruhannya, seramai lebih 400 orang dari 12 komuniti ini dijangka menerima manfaat daripada program ini. Antara komuniti tempatan yang terlibat adalah PPDK Petra Jaya, Sri Buana Bermukun Samarahan, Kampung Telok Melano Sematan, Kelab Kuntau Sinding Ujan Panas 48 dan Raleigh Sabah Society.

  Program yang bertemakan “Digital Heritage” ini telah berjaya mengumpulkan dan memelihara nilai-nilai warisan komuniti setempat secara digital yang boleh diwariskan oleh generasi awal atau sedia ada kepada generasi yang akan datang supaya warisan tersebut dapat dilestarikan selama mana yang boleh. Para pelajar berganding bahu bersama komuniti tempatan telah membangunkan satu laman web yang mana merupakan platform untuk memelihara warisan yang ada secara digital. Antara nilai-nilai ...

Demo