Events Calendar

08 February 2021 - 01 April 2021
 • In The Media
  01 March 2021 - 01 March 2021
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  zahey pix-min (1).png

   

  Buat julung kalinya, Pusat Khidmat Pelajar turut serta untuk memeriahkan Program Bulan Peningkatan Produktiviti dengan Budaya Kerja Inovatif dan Berintegriti anjuran Pusat Kepimpinan UNIMAS yang berlangsung dari 23 November hingga 22 Disember 2020.

  Kategori Inovasi PTj, Pusat Khidmat Pelajar telah mendapat Anugerah Gangsa bagi projek KIK bertajuk Melangkaui Kecemerlangan Akademik: Transkrip Kegiatan Pelajar Sebagai Satu Nilai Tambah Bermakna. Pegawai-pegawai Pusat Khidmat Pelajar yang terlibat dengan projek KIK adalah seperti berikut:
  i. Encik Asri Ali
  ii. Encik Muhammad Arfan Abdul Samad
  iii. Encik Thomas anak Lamada
  iv. En Bong Azmir bin Hat@Bong Hata
  v. Puan Elina Binti Jelani

 • In The Media
  01 March 2021 - 01 March 2021
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  zahey pix-min (1).png

   

  Buat julung kalinya, Pusat Khidmat Pelajar turut serta untuk memeriahkan Program Bulan Peningkatan Produktiviti dengan Budaya Kerja Inovatif dan Berintegriti anjuran Pusat Kepimpinan UNIMAS yang berlangsung dari 23 November hingga 22 Disember 2020.

  Kategori Inovasi PTj, Pusat Khidmat Pelajar telah mendapat Anugerah Gangsa bagi projek KIK bertajuk Melangkaui Kecemerlangan Akademik: Transkrip Kegiatan Pelajar Sebagai Satu Nilai Tambah Bermakna. Pegawai-pegawai Pusat Khidmat Pelajar yang terlibat dengan projek KIK adalah seperti berikut:
  i. Encik Asri Ali
  ii. Encik Muhammad Arfan Abdul Samad
  iii. Encik Thomas anak Lamada
  iv. En Bong Azmir bin Hat@Bong Hata
  v. Puan Elina Binti Jelani

 • In The Media
  01 March 2021 - 01 March 2021
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  zahey pix-min (1).png

   

  Buat julung kalinya, Pusat Khidmat Pelajar turut serta untuk memeriahkan Program Bulan Peningkatan Produktiviti dengan Budaya Kerja Inovatif dan Berintegriti anjuran Pusat Kepimpinan UNIMAS yang berlangsung dari 23 November hingga 22 Disember 2020.

  Kategori Inovasi PTj, Pusat Khidmat Pelajar telah mendapat Anugerah Gangsa bagi projek KIK bertajuk Melangkaui Kecemerlangan Akademik: Transkrip Kegiatan Pelajar Sebagai Satu Nilai Tambah Bermakna. Pegawai-pegawai Pusat Khidmat Pelajar yang terlibat dengan projek KIK adalah seperti berikut:
  i. Encik Asri Ali
  ii. Encik Muhammad Arfan Abdul Samad
  iii. Encik Thomas anak Lamada
  iv. En Bong Azmir bin Hat@Bong Hata
  v. Puan Elina Binti Jelani

 • In The Media
  23 February 2021 03:00pm - 23 February 2021 05:00pm
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Pro Mou2.JPG

   

  Pro Mou1

  KOTA SAMARAHAN, 23rd February 2021: Today marks yet another milestone in UNIMAS’s continuous efforts to promote lifelong learning for human capital development. The MoA Exchange Ceremony signifies the official commencement of Professional and Executive Programmes from Professional Certificate to Executive Master levels between UNIMAS Business School (UBS), the commercial arm of UNIMAS and seven Programme Providers namely GEM Consultancy Sdn Bhd, MB Edulink Sdn Bhd, YAHOS Sdn Bhd, Videv Consulting Sdn Bhd, Fine Arts Lifelong Management Sdn Bhd, Infoera Academy Sdn Bhd and Digital Marketing Consultancy (DMC) Sdn Bhd and two Faculties namely Faculty of Cognitive Sciences and Human Development and Faculty of Resource Science and Technology located in Sarawak and in West Malaysia, for wider access.

  Professor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi, the Vice Chancellor of UNIMAS who graced the event emphasized the importance of continuing education and the need to acquire new skills; learn, relearn and unlearn in today’s fast-paced environment. UNIMAS pledges its continuous efforts to provide opportunities in education for all through partnerships with programme providers throughout Malaysia and beyond.

  “We pride ourselves in ensuring each and every programme is closely monitored through audits and open communication with all stakeholders to ...

 • In The Media
  18 February 2021 01:00pm - 18 February 2021 05:00pm
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Amanat21a.JPG

   

  Amanat21bAmanat21c

  KOTA SAMARAHAN, 18 Februari 2021: Bertemakan UNIMAS as a Global Brand, majlis Amanat Naib Canselor 2021 anjuran Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah dijalankan secara hibrid atau kombinasi fizikal dan maya (virtual) pada hari ini.

  Naib Canselor UNIMAS, Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi menerusi ucapan amanatnya menekankan lima fokus strategik pada Pelan Strategik 2021-2025 antaranya, (1) graduan tersedia di masa hadapan (future-ready graduates), (2) kecemerlangan penyelidikan (research excellent), (3) kecemerlangan bakat (talent excellence), (4) kesohoran global (global prominence) dan (5) kelestarian kewangan (financial sustainbility).

  Kelima-lima fokus strategik itu merangkumi penyediaan graduan pada masa hadapan yang berkualiti dan berkemahiran, memperhebatkan pembudayaan penyelidikan Universiti melalui peningkatan jumlah penyelidik utama dengan mendapatkan geran industri, nasional, dan antarabangsa serta penerbitan dan citation, membangun dan mengekalkan bakat yang berkualiti, mengukuhkan ketampakan dan daya saing Universiti di peringkat global menerusi inisiatif-inisiatif yang menghubungkan dan mengintegrasikan komuniti global dan meningkatkan kecekapan dalam pengendalian sumber Universiti selain memanfaatkan infrastruktur sedia ada untuk menjana pendapatan serta memperbanyakkan program waqf dan endowmen.

  Dalam pada itu, Naib Canselor turut menjelaskan terdapat lima pertimbangan strategik yang telah dikenal pasti bagi meningkatkan impak sosial ...

 • In The Media
  17 February 2021 03:00pm - 17 February 2021 05:00pm
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Mitsubishi1.JPG

   

  Mitsubishi2

  KOTA SAMARAHAN, 17 February 2021 : Universiti Malaysia Sarawak announced the recepients of Mitsubishi Corporation International Scholarship for the year 2020. Five students from Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) were awarded for this international scholarship at a virtual awards ceremony today.

  The virtual ceremony was attended by representatives from UNIMAS and Mitsubishi Corporation (Kuala Lumpur office) as well as the scholarship recepients.

  Five Sarawakian-born students who are currently enrolling their studies in Faculty of Resource Science & Technology, UNIMAS were selected based upon accomplishments in the areas of academics, extracurricular activities, leadership potential as well as students whom are in need for financial assistance. They are Vincent Kiew Wei Shuen (Master by Research), Year 1; Glathycthcia Adriana anak James (Undergraduate Plant Resource Science and Management), Year 2; Matelda De Avesha anak Sudin (Undergraduate Plant Resource Science and Management), Year 2; Mohammad Norfitri Taib (Undergraduate Plant Resource Science and Management), Year 2; Muhammad Amirul Izany Abdullah (Undergraduate Plant Resource Science and Management), Year 2.

  In his welcoming remark, Vice Chancellor, Universiti Malaysia Sarawak, Professor Datuk Dr. Mohamad Kadim Suaidi, congratulated all the scholarship recepients as well as their parents and families and, wish all of the scholars to ...

 • In The Media
  17 February 2021 08:00am - 17 February 2021 05:00pm
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Pix6.jpeg

   

  pix1Pix4Korea 6Pix2

  Kebudayaan dan kesenian memainkan peranan besar untuk melahirkan modal insan yang berhemah dan bertamadun di masa depan. Proses pembelajaran pelajar terutama di peringkat Universiti tidak hanya terfokus kepada ilmu yang diperolehi di dalam kuliah sahaja sebaliknya mereka perlu diberi pendedahan mengenai ilmu kemasyarakatan yang boleh menzahirkan kerjasama dan perpaduan di antara pelajar yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama serta berlainan negara. Menyedari kepentingan tersebut, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah menubuhkan Unit Kebudayaan dan Kesenian (UKK) UNIMAS pada tahun 1995 yang berperanan besar untuk memastikan proses pembelajaran, pemeliharaan dan pemuliharaan seni budaya di kalangan warga kampus terus terpelihara. Ikuti temubual media UNIMAS Global bersama Ketua UKK UNIMAS, Encik Noor Azrul Mohd Ariff selanjutnya.

  Tujuan penubuhan UKK di UNIMAS?

  Noor Azrul : Tahun lepas merupakan ulangtahun ke25 penubuhan UKK di UNIMAS. Idea penubuhan disebabkan ketika tahun 90an tersebut, UNIMAS belum mempunyai sebarang platform yang boleh merapatkan pelajar dari berlainan fakulti. Ini telah membataskan pergerakan dan kemahiran yang ada pada mereka. Oleh itu, saya dapat nyatakan bahawa UKK ditubuhkan kerana kita mahu mengasah kemahiran lain pelajar daripada setakat ilmu diperolehi dari dalam kelas sahaja.

  Apakah fungsi Unit Kebudayaan dan Kesenian (UKK) di UNIMAS?

  Noor Azrul : Fungsi ...

Demo