Events Calendar

23 August 2018 - 23 August 2020
 • Event
  23 August 2019 08:00am - 23 August 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  21 Ogos 2019: Unit Keselamatan Dan Kesihatan (UKKP) UNIMAS telah mengadakan “Health And Safety Representative Training” untuk ahli-ahli Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan (JKKP) PTj. Ini merupakan siri kedua bagi latihan yang sama. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta (ahli-ahli JKKP) tentang konsep dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam pelaksanaan fungsi serta tanggungjawab sebagai ahli dalam JKKP PTj. Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Safety) tidak mungkin dapat bergerak atau digerak secara bersendirian maka pendekatan sebagai satu pasukan yang sama, semangat ambil peduli dan terutamanya kesediaan untuk kerjasama antara semua peringakt ahli JKKP sangat penting untuk meningkatkan keupayaan JKKP PTj.  

 • Event
  21 August 2019 11:30am - 21 August 2019 12:45pm
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  ieee21Aug2.jpg

   

  Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera, YBhg Tan Sri/Datuk/Dato'/Datu/Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan/Cik, Sukacita dimaklumkan CAIS akan mengadakan  latihan  Pangkalan Data Atas Talian IEEE.  Butiran adalah seperti dalam poster di atas. Pelajar dan pensyarah dialu-alukan untuk menyertai latihan ini bagi menambah pengetahuan dalam e-book tersebut. Dear Valued Users! Please be informed that CAIS will be organizing  free  training on Online Databases IEEE. Please refer to the poster above for more information.

 • Event
  08 August 2019 08:00am - 08 August 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  Assalammualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera Warga UNIMAS yang Dikasihi! Bengkel persediaan menduduki peperiksaan PT3 dan SPM akan diadakan pada 7 September 2019 dan 5 Oktober 2019.Program ini merupakan program kerjasama di antara Biro Pendidikan MASNITA dan Biro Ekonomi MASNITA.Penyertaan untuk program kali ini adalah dibuka kepada anak-anak staf UNIMAS (ahli dan bukan ahli MASNITA) serta pihak luar yang berminat. Kepada yang berminat untuk menghantar anak-anak menyertai bengkel ini, pengesahan dan pembayaran hendaklah dibuat: Sebelum 23 Ogos 2019 untuk Bengkel PT3Sebelum 20 September 2019 untuk Bengkel SPM(Sila isi dan majukan Borang Pendaftaran setelah pembayaran dibuat) Pembayaran boleh dibuat mengikut kadar yang telah ditetapkan kepadaBendahari Kehormat MASNITA, Puan Suriani Julaihi (ext: 2365) atau Puan Saptuyah Mahmud (ext: 1090). Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini bolehlah dimajukan kepadaBiro Ekonomi MASNITA, Puan Sh. Mariawati Wan Kassim (ext: 1145) atau Biro Pendidikan MASNITA Puan Kartika Barmawi (ext: 1010). “SELAMAT MAJU JAYA UNTUK ANAK-ANAK YANG BAKAL MENDUDUKI PT3 DAN SPM 2019”

 • Event
  08 August 2019 08:00am - 08 August 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  JKKP FSKTM 2 Ogs 19~1aaa.jpg

   

  07 Ogos 2019 @ Rabu: Pihak FSKTM adalah merupakan antara PTj yang telah mengambil tindakan yang paling cepat untuk memberi respon bagi menubuh dan seterusnya mengadakan mesyuarat JKKP. Usaha ini dilakukan dalam tempoh masa satu bulan. Syabas kepada pihak pengurusan FSKTM. Walaupun ini adalah merupakan meyuarat yang pertama, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan bukanlah perkara yang ketinggalan dalam pengurusan FSKTM; contohnya poster mengenai keselamatan kebakaran telah lama dipamerkan. Isu mengenai pendingin hawa masih lagi menjadi kerisauan yang amat tinggi terutamanya menjelang sesi 2019/2020 kelak. Masalah ini dikongsi ramai dan merentasi semua PTj. Usaha dan sokongan pihak Universiti diakui, namum perlu ada alternatif untuk menjaga keselesaan ramai. Isu mengenai keselamatan bangunan juga merupakan yang mendapat perhatian JKKP.  

 • Event
  08 August 2019 08:00am - 08 August 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  JKKP FSGK2 Jul 19 ~1.JPG

   

  31 Julai 2019 @ Rabu : Pihak FSGK telah mengadakan mesyuarat JKKP untuk sukuan yang ke-3 tahun 2019. FSGK adalah antara PTj yang dikelaskan dalam risiko tinggi KKP di UNIMAS dengan pelbagai peralatan dan mesin contohnya alat-alat kimpalan, pemotong dan pengisar (besi dan kayu), air compressor dan dandang stim (eletrical steam boiler) untuk kerja-kerja kreativiti dan reka cipta. Mesyuarat pada kali ini menekan kepada keperluan Certificate of Fitness (CF) bagi semua mesin Pengandung Tekanan Tak Berapi (Unfired Pressure Vessel-Air Compressor). Mesyuarat menegaskan bahawa CF hendaklah dimasukkan sebagai salah satu spesifikasi untuk bekalan mesin ini. Pihak DOSH menghendaki semua mesin pengandung tekanan (pressure vessel) memiliki CF yang sah. Mesin pengandung tekanan berkapasiti 15 psi (pound-force per square inch) dan ke atas perlu didaftarkan dengan DOSH.    

 • Event
  15 October 2019 - 16 October 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  web.png

   

  4th BBRC Business Borneo Research Colloquium Nurturing Research Towards Scholary Enhancement Faculty of Economic and Business, Universiti Malaysia Sarawak is delighted to announce the 4th BBRC (Business Borneo Research Colloquium) which will be held on 15-16th October, 2019. BBRC will hold presentation as a sole medium for the colloquium. BBRC is a platform for all the postgraduates and research scholars around the world to enhance their knowledge, networking among researchers and confidence in public speech. Togetherness holds key to stronger platform that can nurture the research culture among us. Regardless of various disciplines, presentation is widely used technique to disseminate research in both academic and non-academic contexts. Distilling your research that is engaging and visually appealing can be a challenge, but also an excellent way to stretch your creativity and demonstrate the impact of your work. This Competition is your chance to hone your presentation style and public engagement skills. In addition to research, you need to present it in front two of judges selected from academia. The challenge is also to ensure that you can explain your research to a broad audience. All entries will be reviewed by our reviewers. On top of all, best works will be encouraged by awards such as best presenter; best ...

 • Event
  08 August 2019 11:00am - 08 August 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  worldtech080819.jpg

   

  Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera, YBhg Tan Sri/Datuk/Dato'/Datu/Prof/Prof Madya/Dr/Tuan/Puan/Cik, Sukacita dimaklumkan CAIS akan mengadakan  latihan  Pangkalan Data Atas Talian World Technologies. Butiran adalah seperti dalam poster di bawah. Pelajar dan pensyarah dialu-alukan untuk menyertai latihan ini bagi menambah pengetahuan dalam e-book tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear Valued Users! Please be informed that CAIS will be organizing  free  training on Online Databases World technologies. Please refer to the poster below for more information. For more info please contact Mdm. Norazlina at arnorazlina@unimas.my or call 3835 (ext) Thank You

 • Event
  02 August 2019 08:00am - 02 August 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  FPSK Bil.2 2019 ke-2.jpg

   

  26 Julai 2019 @ Jumaat: Pihak FPSK telah mengadakan mesyuarat JKKP untuk sukuan yang ke-3 tahun 2019. FPSK adalah merupakan salah satu tempat kerja yang mempunyai peralatan dan bahan-bahan yang mempunyai impak yang tinggi terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Antaranya ialah seperti pengendalian virus, ubat-ubatan serta bahan-bahan kimia. Walaupun kuantiti adalah sedikit tetapi kesannya adalah yang sama. Antara perkara yang menarik ialah isu berkaitan dengan biosafety dan biosecurity. Dua perkara yang saling berkaitan dalam pengurusan makmal-makmal yang berisiko tinggi. Secara ringkas, biosafety merujuk kepada pengurusan bahan-bahan berisiko tinggi dan penyediaan peraturan dan langkah-langkah kawalan penggunaan dan pelan mitigasi sekiranya wujud keadaan berbahaya, contohnya pelepasan bahan toksik. Sementara biosecurity pula merujuk kepada langkah-langkah kawalan yang bertepatan bagi mengujudkan hadangan (barrier), contohnya kawalan keluar/masuk (sistem access door) dan laluan yang terpisah (bukan laluan umum). Untuk isu biosafety, pihak JKKP bersetuju agar penekanan diberi untuk perolehan biosafety cabinet. Dua isu utama dalam perolehan ialah berkenaan dengan standard yang boleh digunapakai dan penyelenggaraan peralatan. JKKP berpendapat bahawa penekanan perlu diberi kepada isu penyelenggaraan biosafety cabinet, sama ada terdapat kepakaran tempatan atau dalam negara atau perlu perkhidmatan dari luar negara. Ini adalah untuk menjamin agar biosafety cabinet adalah sentiasa selamat untuk digunakan dan menyimpan bahan-bahan yang berisiko ...

 • Event
  29 July 2019 08:00am - 29 July 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  FK Jul 19 1.jpg

   

  23 Julai 2019 @ Jumaat: Pihak FK telah mengadakan mesyuarat JKKP untuk sukuan yang ke-3 tahun 2019. Dari segi KKP, FK adalah merupakan PTj yang mempunyai penglibatan ahli yang paling ramai; sesuai dengan pengelasan sebagai salah satu tempat kerja berisiko tinggi di UNIMAS. Pendedahan terhadap risiko dari penggunaan peralatan kimpalan, mesin tekanan tinggi (high pressure vessel), mesin pemotong (cutter), mesin pengisar (grinder), mesin-mesin penyelidikan, peralatan elektrik dan pengendalian bahan kimia memerlukan pengguna (staf dan pelajar) memahami tujuan langkah-langkah kawalan, menilai kesan (cedera) dan akibat (kelalaian/kegagalan pematuhan) supaya risiko terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja (KKP) dapat dikawal. Dari perspektif KKP, kejadian nyaris (near miss) adalah sama dan hendaklah dilihat sebagai suatu insiden sebenar. Semua kejadian nyaris (near miss) hendaklah direkod dan dilapor; siasatan dijalankan untuk mengenalpasti punca kejadian supaya langkah-langkah kawalan dapat disemak dan ditambah baik untuk mengelak insiden dari terus berulang dan menyebabkan insiden sebenar berlaku. Secara keseluruhannya, Pengerusi menegaskan kepentingan KKP untuk warga FK dan meminta pihak JKKP dan staf meneruskan usaha pemantauan aktiviti dan mengambil tindakan susulan terhadap isu-isu KKP.

 • Event
  25 July 2019 08:00am - 25 July 2019
  by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  JKKP FSSK Jul 19.jpg

   

  25 Julai 2019: Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan (FSSK) telah mengadakan mesyuarat JKKP bersama dengan pihak UKKP. Mesyuarat pertama JKKP FSSk 2019 telah diadakan sekitar Mac 2019. Hasil mesyuarat tersebut, pihak FSSK telah membuat penambahbaikan antaranya membuat notis untuk keselamatan penggunaan (load) mesin angkat (lift). Tindakan proaktif ini adalah merupakan satu usaha yang sangat baik kearah kesejahteraan warga FSSK. Usaha memantapkan KKP hendaklah dijalankan secara berterusan kerana perkara berkaitan KKP adalah sangat dinamik. Mesyuarat Julai 2019 pula membincangkan masaalah berkaitan dengan kesihatan pekerja. Secara dasarnya, staf dinasihatkan untuk mendapat pemeriksaan kesihatan. Temujanji dengan Occupational Health Doctor (OHD), Klinik Kesihatan Kota Sentosa akan diurus oleh pihak UKKP. Selain itu, satu mesyuarat/perbincangan akan dibuat bersama UKKP untuk persediaan FSSK melaksanakan aktiviti pengungsian bangunan. 

Demo